Selecteer een pagina

Privacy en Klachten

Privacyreglement

Bij SamenBewind werken we met mensen en hun persoonlijke gegevens. Hier dient discreet mee om gegaan te worden. Bij het gebruiken van de gegevens zijn wij verantwoordelijk voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. 

Omdat wij zeer voorzichtig zijn met uw gegevens, betekent dit ook dat niet iedereen kan bellen om uw situatie met ons te bespreken of om gegevens van u op te vragen. Uiteraard maken wij met u en de betrokken hulpverlening hier afspraken over.

De cursus duurt ongeveer 3 uur en kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden. De afspraak wordt in overleg met u gemaakt.

Klachten

Wanneer zaken niet gaan zoals u zou willen, of u heeft vragen, dan kunt u altijd bij SamenBewind terecht.

Komt u er niet uit, dan is er een mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen. Dit geldt uitsluitend voor onderbewindgestelden van SamenBewind.

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • Naam;
  • Adres en woonplaats van de indiener;
  • Dagtekening;
  • Een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht te zijn gedagtekend op de dag van ontvangst.

Klachtbehandeling

Na schriftelijke indiening wordt uw klacht intern geregistreerd volgens de richtlijnen van het Landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht.

Binnen een termijn van 6 weken ontvangt u een schriftelijke reactie op de klacht, waarna we met u contact opnemen om een afspraak in te plannen, om de klacht samen te bespreken en samen tot een goede oplossing te komen.

Indien er geen oplossing wordt bereikt voor uw klacht, kunt u na de procedure een klacht indienen bij de rechtbank, Team Toezicht.

POSTADRES

Postbus 85
6170 AB Stein

Tel.: 046-2020007

Email: m.hoenjet@samen-1.com

Op facebook houden we u op de hoogte van de laatste en nieuwste ontwikkelingen.

Tel. Spreekuur

Maandag tot en met donderdag
van 9.30 – 12.00 uur

Stuur een bericht

4 + 8 =