Selecteer een pagina

Werkwijze

Als u informatie wens, of hulp kunt gebruiken, op financieel gebied bij u persoonlijke beslissingen, of deze zorgen heeft voor een familielid, kunt u ons altijd benaderen voor informatie.

We plannen dan bij u thuis een gesprek waarin wij u uitleg geven over Bewindvoering, mentorschap en curatele.

Als er hulpverlening betrokken is, is het fijn als deze aanwezig is bij het gesprek. Samen bekijken we welke vorm van vertegenwoordiging het beste past bij de uw hulpvragen. 

Voor het gesprek sturen wij u een intakeformulier. Het invullen van het intakeformulier verplicht u tot niets. Het is fijn als u dit zo veel mogelijk invult, zodat wij een zo goed mogelijk advies kunnen geven.

Tijdens het informatie/intakegesprek wordt met u besproken:

  • Verloop van het intakegesprek;
  • Werkzaamheden van de bewindvoerder;
  • Uitleg over de maatregelen;
  • Verwachtingen ten aanzien van de u;
  • Benoemen van formulieren die ingeleverd moeten worden;
  • Gevolgen voor de klant; hoe we gaan samenwerken om het bewind te laten slagen

Als u tijdens of na het gesprek Bewindvoering en/of mentorschap of curatele wenst aan te vragen, maken wij samen met u de aanvraag voor de rechtbank in orde. Wij zullen de stukken dan voor u indienen op de rechtbank.

De rechter zal u daarna verzoeken naar de rechtbank te komen om de maatregel met u te bespreken.

Hiervoor zijn griffiekosten verschuldigd. U zult dan ook van de rechtbank een factuur ontvangen. Als er na de zitting voor de rechter geen bezwaren zijn, zal de rechter een beschikking afgeven. Daarin staat dat u of uw familielid onder bewind, mentorschap of curatele bent gesteld.

Na de ontvangst van de rechterlijke beschikking, kunnen wij het bewind, mentorschap of curatele pas gaan opstarten.

Controle op de werkzaamheden

In het belang van de cliënt zijn er diverse controles waarin de bewindvoerder aan moet voldoen:

  • Jaarlijks wordt Samen1 getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (Curatele Beschermingsbewind en Mentorschap) en dienen wij te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen en verplichtingen.
  • Bij Bewindvoering en curatele dient Samen1 jaarlijks een rekening en verantwoording af te leggen aan de rechtbank, over alle gelden/goederen. De rechter beoordeelt of uw vermogen goed beheert is.
  • Bij mentorschap en curatele dient Samen1 jaarlijks een mentorschapsverslag in te dienen bij de rechtbank, waarin wordt beschreven hoe het met u gaat.

POSTADRES

Postbus 85
6170 AB Stein

Tel.: 046-2020007

Email: m.hoenjet@samen-1.com

Op facebook houden we u op de hoogte van de laatste en nieuwste ontwikkelingen.

Tel. Spreekuur

Maandag tot en met donderdag
van 9.30 – 12.00 uur

Stuur een bericht

5 + 10 =